vijesti

KMY beskontaktni kiosk za mjerenje temperature za prijavu

2020-12-05

Većina se slaže da će pandemija koronavirusa ubrzati beskontaktne pristupe. Poduzećima je potrebna samoposlužna tehnologija za mjerenje temperature kupaca i posjetitelja kako bi se smanjio prijenos virusa. KMYkontaktni kiosk za mjerenje temperature za prijavu omogućava kupcima i posjetiteljima da dođu do kioska i skeniraju se na povišenu temperaturu bez prateće intervencije i bez dodirivanja ekrana. I smanjuje radne troškove.